DDigIT Collection API

Deel uw collectie.

De afkorting API staat voor Application Programming Interface.
Door middel van een API geeft u andere computerprogramma's toegang tot uw gegevens. Die "andere" programma's kunnen geschikt zijn voor allerlei speciale doeleinden, zoals voor toegang door het publiek, maar ook om collecties gezamenlijk te doorzoeken.

Met een API kunnen gegevens van compleet verschillende bronnen met elkaar gecombineerd worden. Een aardig voorbeeld is de combinatie van collectiegegevens met de landkaarten van Google Maps

Rest geeft rust!

Onze API werkt volgens de principes van REST (Representational State Transfer). Hiermee kunt u door middel van een URL opdrachten geven aan een server, waarna die server antwoordt met gestructureerde data. In het geval van de Collections API gebruiken wij JSON om de gegevens te representeren.

JSON (Javascript Object Notation) is een compacte manier om gegevens uit te wisselen die ook nog door mensen te lezen is.

HTTP / URL JSON {}

Content negotiation

De URL structuur van de API is dezelfde als die van Collection Publisher. Een programma kan door in een request header aan te geven dat het JSON wil ontvangen met dezelfde URL werken als een menselijke gebruiker. In plaats van HTML ontvangt het programma dan de gegevens in JSON.

Geen licentiekosten…

Je leest het goed: voor dit product rekent Double Dig IT géén licentie en onderhoudskosten. Zelfs de configuratie en installatie zijn gratis als je het zelf doet. Uiteraard kan Double Dig IT de installatie en configuratie voor je verzorgen. Als je dit wilt maken we graag een offerte voor je. Ook voor specifieke ontwikkelingen kunnen we een aanbieding maken. We willen in het begin graag zicht hebben op wie dit product wil gaan gebruiken en samenwerken voor de verdere ontwikkeling daarom leveren we het op aanvraag.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙